Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky on-line obchodu semoshop.com, ktorý je vlastníctvom slovinskej spoločnosti KEDO d.o.o sú pripravené v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot), na základe odporúčania obchodnej komory (GZS) a medzinárodných kódexov pre e-commerce.

Informácie o spoločnosti
KEDO d.o.o.
Ipavčeva ulica 8
1230 Domžale
Slovenia
IBAN SI56 0284 5026 3517 557 NLB d.d
DIČ: SI53644174
Riaditeľ: Sejad Keserović
E-mail: [email protected]

On-line obchod semcoshop.com (ďalej len „semcoshop.com“ alebo „internetový obchod“) prevádzkuje slovinská spoločnosť KEDO d.o.o (ďalej len „poskytovateľ“). Po registrácii na semcoshop.com návštevník získa užívateľské meno, ktoré je zhodné s jeho e-mailom a heslo. Užívateľské meno a heslo sú jednoznačne definované. Kupujúcim tak uľahčujú nákup a poskytovateľ zabezpečuje, že dáta budú plne chránené a používané v súlade s podmienkami, s ktorými (potenciálny) kupec súhlasí. Všeobecné podmienky popisujú fungovanie semcoshop.com, užívateľské práva a obchodný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom.

Dostupnosť informácií

(zhrnutie slovinskej legislatívy)

Poskytovateľ sa zaväzuje vždy poskytnúť zákazníkovi nasledujúce informácie:

 1. a) totožnosť podniku (meno a miesto podnikania, identifikačné číslo)
 2. b) kontaktné informácie, umožňujúce užívateľovi rýchly a efektívny spôsob komunikácie
 3. c) hlavné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk)
 4. d) dostupnosť produktov (každý výrobok alebo služba, ktorá je ponúkaná na mieste by mala byť k dispozícii v primeranej lehote) e) spôsob dodania tovaru alebo služieb, vykonávanie a (spôsob, miesto a dátum dodania)
 5. f) všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne definované a musí byť jasné, či už zahŕňajú dane a náklady na dopravu
 6. g) spôsob platby a doručenia
 7. h) časovo platné ponuky
 8. i) lehotu, v ktorej je možné odstúpiť od zmluvy a podmienky pre odstúpenie od zmluvy; taktiež koľko kupujúceho stojí vrátenie výrobku
 9. j) vysvetlenie procesu odvolania, vrátane všetkých informácií o kontaktnej osobe alebo oddelenia pre kontakt so zákazníkom.

Ponuka tovaru

Výrobky na semcoshop.com sú často aktualizované. V prípade, že výrobky nie sú na sklade, je tak uvedené.

Spôsoby platby

Poštovné je pri každom nákupe zdarma. Pri spôsobe platby na dobierku sa účtuje poplatok – provízia pre doručovateľskú službu.
Spôsoby platby:

 • na vyžiadanie prostredníctvom slovenského bankového prevodu na účet firmy KEDO d.o.o.;
 • na dobierku;
 • s platobnou kartou Visa, Mastercard alebo prostredníctvom PayPal účtu.

Upozornenie: tieto podmienky a ceny poštovného platia len pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri poskytovateľa, klient po potvrdení nákupu automaticky dostane faktúru na e-mailovú adresu.

Ceny

Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH. Ceny sú platné v čase uzatvorenia zmluvy a majú vopred stanovenú platnosť. Ceny sú platné v prípade zaplatenia vyššie uvedenými spôsobmi platby, za vyššie uvedených podmienok. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom je uzavretá okamihom, keď poskytovateľ potvrdí objednávku (zákazník dostane e-mail o Potvrdení objednávky). Od tej chvíle, všetky ceny a ďalšie podmienky sú pevné a platia pre poskytovateľa a zákazníka.

Všetky špeciálne ponuky sú platné do uvedeného dátumu alebo do vypredania zásob.

ODSTÚPENIE OD OBJEDNANÉHO TOVARU

V súlade s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Zákazník je povinný do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť tovar. Spotrebiteľ vracia tovar na adresu:

KEDO d.o.o., Potok pri Komendi 17, 1218 Komenda, Slovenia.

Po prevzatí tovaru predávajúci vráti hodnotu zakúpeného tovaru. Náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Neprijímame dobierky.

Spotrebiteľ pri vrátení tovaru musí doložiť osobné údaje, ktoré sú uvedené v objednávke a číslo bankového účtu, na ktorý chce obdržať vrátenú čiastku. Náhrada bude vykonaná do 30 dní od doručenia balíka na adresu firmy. Náklady poštovného sa nevracajú. Zákazník je povinný do 14 dní oznámiť na e-mailovú adresu [email protected] úmysel vrátiť zakúpený tovar a do 14 dní odoslať tovar na uvedenú adresu. Ak tak zákazník neučiní, bohužiaľ stráca právo na vrátenie peňazí.

Zásady ochrany osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje k dlhodobej ochrane osobných užívateľských dát. Poskytovateľ bude nakladať s osobnými údajmi výhradne pre plnenie zmluvy (zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr) a pre ďalšiu potrebnú komunikáciu. Používateľské dáta v žiadnom prípade nebudú postúpené neoprávneným osobám. Pre ochranu osobných údajov je tiež zodpovedný používateľ spôsobom, ktorý zaisťuje bezpečnosť svojho užívateľského mena a hesla.

Komunikácia

Poskytovateľ kontaktuje užívateľa prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, iba ak užívateľ výslovne nevzniesol námietku. Elektronický bulletin a / alebo textová správa bude obsahovať nasledujúce súčasti: – jasne a jednoznačne označené ako reklama – odosielateľ bude jasne viditeľný – rôzne kampane, propagačné a ďalšie marketingové techniky budú označené ako také. Rovnako budú jasne stanovené podmienky účasti v nich – jasne bude predstavený spôsob, ako sa odhlásiť z prijímania reklamných správ – ak nechcete dostávať reklamné oznámenie to bude poskytovateľ rešpektovať.

PRÁVNE UPOZORNENIE

Internetový obchod semcoshop.com a všetky údaje na ňom, obrázky produktov, grafické a obrazové prvky na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a nesmú byť reprodukované alebo použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu. semcoshop.com značka a logá sú vlastníctvom spoločnosti KEDO d.o.o.

Sťažnosti a spory

Poskytovateľ rešpektuje platné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Poskytovateľ sa s celou mocou usiluje, aby v súlade s povinnosťami stanovil účinný systém pre vybavovanie sťažností a určenú osobu, ktorá, v prípade problémov, kupujúcim môže pripojiť telefónny kontakt alebo e-mail. Odvolanie sa podáva prostredníctvom e-mailovej adresa [email protected]. Reklamačné konanie je dôverné. Poskytovateľ do piatich pracovných dní potvrdí, že dostal sťažnosť, informuje zákazníka o tom, ako dlho to bude riešiť, a informuje ho o konaní. Poskytovateľ si je vedomý toho, že kľúčovým prvkom spotrebiteľského sporu, aspoň pokiaľ ide o riešenie prípadu, jeho asymetria medzi ekonomickou hodnotou pohľadávky a vynaložených nákladov na riešenie sporu. To je tiež hlavnou prekážkou spotrebiteľa aby nezačal konanie na súde. Preto poskytovateľ vynaloží všetko úsilie na vyriešenie prípadných sporov cestou zmieru.

Spoločnosť KEDO d.o.o. neuznáva žiadnych poskytovateľov ADR služieb (sprostredkovatelia mimosúdnych vyrovnaní sporov so zákazníkom).

Elektronický odkaz na online platformu pre riešenie zákazníckych sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN

Spoločnosť KEDO d.o.o. je zaregistrovaná na Európskej platforme online riešenia sporov (ODR).

INFORMÁCIE A E-NOVINKY

Užívateľ súhlasí s tým, že pri registrácii na e-novinky bude pravidelne informovaný o zmenách na stránkach, nových službách a akciách. Poskytovateľ sa zaväzuje, že e-mailová adresa užívateľa nebude zneužitá akýmkoľvek spôsobom alebo poskytnutá tretej osobe. Užívateľ sa môže kedykoľvek odhlásiť zo zasielanie e-noviniek.

DODANIE

Dovoz pre KEDO d.o.o. je spravovaný spoločnosťou GLS (General Logistics System). Balíky sú dodané v priebehu 1-3 pracovných dní. V prípade, že dodanie bude trvať dlhšie, budete ihneď upozornený na Vašej e-mailovej adrese. Internetový obchod semcoshop! ponúka možnosť zaplatiť na dobierku(zaplatíte kuriérovi pri prevzatí zásielky), cez PayPal alebo kreditnou kartou.